Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Identiteit van de ondernemer
Onder Restyle your home wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Vennootschap , ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met KVK-nummer …Btw-identificatienummer: 8610.55.238.B01

Restyle your home is een fysieke en online winkel.

Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een bestelling plaatst.

Artikel 2 Geldigheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Restyle your home gevestigd te home, hierna te noemen Restyle your home, aangegaan.
2. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Restyle your home
3. Bijzondere van de voorwaarden van Restyle your home afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3 Prijzen
Alle prijzen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn afgedrukt in Euro inclusief BTW exclusief verzendkosten. Zowel aan de controle van onze site als aan onze prijzen is veel zorg besteed. Desondanks maken wij een voorbehoud ten aanzien van type- en zetfouten.

Artikel 4 Bestellen
Bestellingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Het kan incidenteel voorkomen dat een artikel op een eerder moment door iemand anders gereserveerd/besteld is terwijl het nog op de website te zien is. In dit geval wordt de klant daarvan op de hoogte gesteld en vervalt aanspraak op dit artikel. Een eventuele gedane betaling voor dit artikel wordt teruggestort of u kunt desgewenst een ander artikel bestellen. Restyle your home kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kan voortvloeien uit het niet voorradig zijn van een artikel.

Omdat wij ook een fysieke winkel zijn kan het voorkomen dat een product in de webshop staat weergeven als op voorraad en dat deze op dat moment in de winkel net uitverkocht is! Indien dit aan de orde is zal u daar bericht van krijgen en wordt het verschuldigde bedrag direct teruggestort!

Artikel 5 Bestelling annuleren
Een bestelling kan zonder opgaaf van reden door de klant binnen 7 werkdagen na bestellen worden geannuleerd. Is een bestelling reeds door ons verstuurd, dan kan de bestelling niet meer worden geannuleerd. Indien er geen betaling plaatsvindt binnen 3 werkdagen gerekend vanaf de besteldatum, dan annuleren wij de bestelling en komt het artikel weer beschikbaar in de webwinkel.

Artikel 6 Levering

Onze pakketten worden bij voorkeur verzonden met met koerier Alon en en zijn te volgen met track&trace. Doorgaans verzenden wij binnen 2 a 3 werkdagen (maandag & dinsdag verzenden wij niet!) na de ontvangst van de betaling.

Aan de leveringsplicht van Restyle your home zal zijn voldaan als de bestelling door Alon , PostNL of DHL is afgeleverd, waarbij als leveringsbewijs het PostNL/DPD/DHL track&trace rapport geldt. In geval van brievenbuspost is aan de leveringsplicht voldaan als de bestelling door Restyle your home op het postkantoor is afgegeven of in de PostNL brievenbus is gedeponeerd.

Artikel 7 Herroeping recht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

 1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen!
 2. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzendenvoordat de herroepingstermijn is verstreken. De kosten van de retourzending komt ten kosten van de klant.
 3. Het retouradres staat vermeld op de adressticker van het ontvangen pakket. Hebt u deze niet meer, mail of bel ons dan voor het retouradres. De klant dient het verzendbewijs van de retourzending te bewaren totdat Restyle your home een bevestiging van de ontvangst heeft gegeven. Als leveringsbewijs geldt het PostNL track & trace rapport.
 4. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten en het risico van terugzending voor zijn rekening. Ongefrankeerde retourzendingen, niet gemelde of zendingen onder rembours worden nietin ontvangst genomen door Restyle your home.
 5. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Restyle your home dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 6. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn;
 • Versproducten zoals; bloemen, planten, alle kransen, pepperberry, etc.
 • Alle dierlijke producten zoals; hoorns, vachten, geweien, geprepareerde koppen, etc.
 • Vloerkleden, plaids, textiel, doeken, poefen en kussens worden uit hygiënische overwegingen niet retour genomen.
 • Afgeprijsde artikelen (Sale)
 • Alle handgemaakte producten,i.v.m. kwetsbaarheid
 1. Indien de consument een artikel wil ruilen wat juist door ons is verzonden is de consument de verzendkosten en de eventuele meerprijs verschuldigd aan Restyle your home. U kunt dan de verzendkosten overmaken op ons rekeningnummer onder vermelding van uw naam en de referentie.

Artikel 8 Verzenden
De verzendkosten zijn voor rekening van de klant en zijn afhankelijk van het gewicht en grootte van het verpakte artikel en de gekozen verzendwijze.
Het is ook mogelijk om artikelen op afspraak op te halen in Veenendaal. In dat geval betaalt de klant geen verzendkosten. Pakketen worden standaard verzonden met Alon Logistics of PostNL of in sommige gevallen met DHL of DPD.
Het pakket krijgt een streepjescode (barcode) en is traceerbaar via Track&Trace. Pakketpost kan bij uw afwezigheid bij buren worden afgeleverd. Als u een adres opgeeft waar meerdere personen aanwezig kunnen zijn (zoals instellingen, bedrijven, winkels, kantoren, studentenhuizen, kamerverhuur e.d.) kan PostNL (of DHL/DPD) uw pakket aan een van de aanwezige personen aldaar overhandigen.

Wij verzenden op woensdag, donderdag, vrijdag.                                              Op maandag en dinsdag verzenden wij NIET!

Restyle your home wil de druk op het milieu zo klein mogelijk houden. Daarom gebruiken wij zoveel mogelijk gerecyclede materialen voor de verpakking van onze producten. Het kan dus voorkomen dat uw bestelling in een doos met bedrukking van een groothandel is verpakt.  Wij vragen u hetzelfde te doen met verpakkingen die u van ons ontvangen heeft. Wij proberen zo min mogelijk papier te verbruiken en daarom verzenden wij al onze facturen digitaal.

Artikel 9 Betaalwijze
Alle artikelen dienen vooraf door de klant te worden betaald.
Restyle your home accepteert betaling via;

iDeal
PayPal
U kunt ook contant of met de pin betalen, wanneer u de spullen afhaalt.

Zorg er voor dat alle betalingsgegevens correct zijn ingevuld bij bestellen. In geval van een mislukte of incomplete betaling zal de bestelling geannuleerd worden.

Artikel 10 Afmetingen
De afmetingen van een artikel wordt vermeld zoals deze door de fabrikant is opgegeven (zoals deze op een eventueel label staat) of door ons is (na)gemeten.

Artikel 11 Afbeeldingen van artikelen
Alle afbeeldingen van het artikel zijn indicatief en er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Houdt u er rekening mee dat zowel een foto als uw beeldscherm een kleurverschil kan weergeven.

Artikel 12 Afgeprijsde Artikelen
Geld retour geldt niet voor afgeprijsde artikelen.

Artikel 13 Garantie
Restyle your home kan vanwege onze manier van inkopen geen fabrieksgarantie op de goederen geven, al onze producten worden natuurlijk voor verzending nauwkeurig gecontroleerd.

Artikel 14 Privacybeleid
Restyle your home respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Restyle your home zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Artikel 15 Intellectueel eigendom/Copyright
Zowel klant als leverancier erkennen uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij Restyle your home of andere rechthebbenden.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commercieel methoden en concepten.

Alle foto’s en teksten op deze website zijn eigendom van Restyle your home. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Restyle your home.